શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> મારૂ
મારૂ
 
 
ક્રમ

કુટુંબનો
ક્રમ નં

નામ

કુટુંબનો વડાસાથે નોસંબંધ જન્મ તારિખ
 
પરિણીત / અપરિણીત

મોસાળ

અભ્યાસ વ્યવસાયિક પ્રવુત કચ્‍છમાં મુળ ગામ બ્લડગ્રુપ માસિક આવક સરનામું
1. K-1 મારૂ અરવિંદભાઇ મોરારજી પોતે  31 વર્ષ પરિણીત કુંભારીયા ધો. 10 નિવૃત દેવળીયા     મહાવીર નગર, જલારામ
મંદિરની બાજુમાં,
આશાપુરા ચોક, જુનાવાસ,
માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. 

 

 

2.   મારૂ શાન્તાબેન મોરારજી માતા   પરિણીત કુંભારીયા   ઘરકામ દેવળીયા    
3.   મારૂ નિર્મળાબેન અરવિંદ પત્ની 25 વર્ષ પરિણીત દેવળીયા ધો. 7 ઘરકામ દેવળીયા    
4.   મારૂ નારાયણ અરવિંદ પુત્ર 2 વર્ષ પરિણીત હરીલાલ અરજણ
પરમાર, દેવળીયા
ધો. 10 પાસ દરજીકામ દેવળીયા    
5.   મારૂ રાધીકાબેન નારાયણ પત્ની   પરિણીત રમેશભાઇ વરૂ, રેહા ગ્રેજ્યુએટ ફોલબિડિંગ દેવળીયા    
6.   મારૂ બીજલ નારાયણ પૌત્ર   પરિણીત શીવજી ટાંક, દેવળીયા     દેવળીયા   .