શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> રાઠોડ
રાઠોડ
 
 
ક્રમ

કુટુંબનો
ક્રમ નં

નામ

કુટુંબનો વડાસાથે નોસંબંધ જન્મ તારિખ
 
પરિણીત / અપરિણીત મોસાળ અભ્યાસ વ્યવસાયિક પ્રવુત કચ્‍છમાં મુળ ગામ બ્લડગ્રુપ માસિક આવક સરનામું
1. M-1 રાઠોડ ચંદ્રકાન્ત વલ્લમજી પોતે 14/11/66 પરિણીત કનકસિંહ હિરજી પઢીયાર, અંજાર ધો. 12 પાસ કોમ્પ્યુ. જોબ કુકમા   15,000/- પ્લોટનં. 30 / એ, વિશાલનગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
2.   રાઠોડ મીના ચંદ્રકાન્ત પત્ની 9/2/1970 પરિણીત દિલીપ ગોપાલ વાઘેલા, રેહા ધો. 12 પાસ ઘરકામ કુકમા    
3.   રાઠોડ ધ્વનિ ચંદ્રકાન્ત પુત્રી 23/9/93 અપરિણીત કુકમા ધો. Sy. B.Com અભ્યાસ કુકમા    
4.   રાઠોડ દીપ ચંદ્રકાન્ત પુત્ર 18/12/99 અપરિણીત કુકમા ધો. 8 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
5. M-2 રાઠોડ લીલાબેન દિપક પોતે 25/4/68 વિધવા કુકમા ધો. 10 પાસ આ.વા.કાર્યકર કુકમા     સાત જોટા, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
6.   રાઠોડ શ્રૃતિ દિપક પુત્રી 19/10/91 અપરિણીત કુકમા ધો. 12 ચાલુ   કુકમા    
7.   રાઠોડ હર્ષ દિપક પુત્ર 23/2/94 અપરિણીત કુકમા ધો. 9 ચાલુ   કુકમા    
8. M-3 રાઠોડ લીલાવંતી દેવરામ માતા   પરિણીત હરજી રત્ના, માધાપર     નાગલપર     બસ સ્ટેશન વાળી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
9.   રાઠોડ સંજય દેવરામ પુત્ર   પરિણીત વિરજી લાલજી ચૌહાણ, કુકમા ધો. 10 પાસ ધંધો નાગલપર    
10   રાઠોડ લીનાબેન સંજય પુત્રવધુ   પરિણીત   ધો. 9 પાસ   નાગલપર    
11. M-4 રાઠોડ નાનાલાલ અરજણ પોતે 14/4/63 પરિણીત જીવરામ દેવશી પરમાર, કુકમા ધો. 5 પાસ કલરકામ માધાપર O+   મ.નં.4, ભુડિયા શેરીનં. 3, વિશાલનગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9978734464
12.   રાઠોડ ઇન્દિરાબેન નાનાલાલ પત્ની 12/5/1964 પરિણીત હરજીવન ચૌહાણ, કુકમા ધો. 10 પાસ   માધાપર    
13.   રાઠોડ પિયુષ નાનાલાલ પુત્ર 27/12/91 અપરિણીત કુકમા ધો. 12 પાસ નોકરી માધાપર O+  
14.   રાઠોડ ઉર્વી નાનાલાલ પુત્રી 25/4/01 અપરિણીત કુકમા ધો. 7 ચાલુ   માધાપર    
15. M-5 રાઠોડ રણછોડ ગોકળ પોતે 3/7/1937 પરિણીત કુકમા ધો. 7 પાસ નિવૃત માધાપર     નીલકંઠ સોસાયટી, મફતનગરની બાજુમાં, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9824525039
16.   રાઠોડ સવિતા રણછોડ  પત્ની 26/4/46 પરિણીત રેહા ધો. 7 પાસ ઘરકામ માધાપર    
17.   રાઠોડ નરેન્દ્ર રણછોડ પુત્ર 13/6/84 અપરિણીત માધાપર ધો. 7 પાસ ગરેજમાં માધાપર    
18. M-6 રાઠોડ મુલજીભાઇ માંડણભાઇ પોતે 30/1/47 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ નિવૃત માધાપર     મંદિરવાળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં. (02832)242312 મો. 98796343 મો. 9429042862
19.   રાઠોડ તારાબેન મુલજીભાઇ પત્ની 26/12/49 પરિણીત ખેડોઇ પીટીસી   માધાપર    
20.   રાઠોડ ભાવેશ મુલજીભાઇ પુત્ર 16/12/74 પરિણીત સીનોગ્રા ઇલેટ્રીશન ઇ.દુકાન માધાપર    
21.   રાઠોડ હીના ભાવેશ પુત્રવધુ 13/7/80 પરિણીત સિનોગ્રા બી.એ. ઘરકામ માધાપર    
22.   રાઠોડ માધવ ભાવેશ પૌત્ર 13/7/02 અપરિણીત અંજાર ધો. 1 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
23.   રાઠોડ પ્રશાંત મુલજીભાઇ પુત્ર 9/1/1980 પરિણીત સિનોગ્રા ધો. 10 પાસ ઇ.દુકાન માધાપર    
24.   રાઠોડ ચંન્દ્રિકા પ્રશાંત પુત્રવધુ 7/2/1984 પરિણીત ખંભરા ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
25.   રાઠોડ કુશલ પ્રશાંત પૌત્ર 24/12/07 અપરિણીત લાહારીયા     માધાપર    
26. M-7 રાઠોડ જયંતિલાલ કરમશી પોતે 10/12/1945 પરિણીત રામજી લઘા ચૌહાણ, નાગોર આઇ.ટી.આઇ. નિવૃત માધાપર AB+   63-એ, શક્તિનગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં. (02832)242110 મો. 9428898700
27.   રાઠોડ દુર્ગા જયંતીલાલ પત્ની 11/8/1947 પરિણીત હીરજી વિશ્રામ પરમાર, હાજાપર ધો. 12 પાસ ઘરકામ માધાપર A+  
28.   રાઠોડ તારકેશ જયંતિલાલ પુત્ર 20/8/77 પરિણીત ભીમજી કરશન ચૌહાણ, રેહા એમ.એસ.સી./Dipploma નોકરી માધાપર AB+  
29.   રાઠોડ રિતુ તારકેશ પુત્રવધુ 26/9/79 પરિણીત રમણીકલાલ રામજી સોલંકી, બલોદાબજાર M.Sc./B.Ed. ઘરકામ માધાપર A+  
30.   રાઠોડ જયદીપ જયંતીલાલ પુત્ર 8/8/1979 અપરિણીત ભીમજી કરશન ચૌહાણ, રેહા બી.કોમ ટેલી નોકરી માધાપર AB+  
31. M-8 રાઠોડ રમેશ મુળજીભાઇ પોતે 44 વર્ષ પરિણીત પચાણભાઇ, રેહા ધો. 7 પાસ ખેતી માધાપર     ટાંકાવાળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 98257655017
32.   રાઠોડ સાવિત્રી રમેશભાઇ પત્ની 39 વર્ષ પરિણીત ખેંગારભાઇ, ખેડોઇ ધો. 7 પાસ ઘરકામ માધાપર    
32.   રાઠોડ જયેશ રમેશભાઇ પુત્ર 22 વર્ષ અપરિણીત પ્રાગજી કરસન ચાવડા, લોવારીયા ધો. 4 પાસ ખેતી માધાપર    
33.   રાઠોડ કપીલ રમેશભાઇ પુત્ર 20 વર્ષ અપરિણીત પ્રાગજી કરસન ચાવડા, લોવારીયા ધો. 4 પાસ ખેતી માધાપર    
34.   રાઠોડ હેમાલી રમેશભાઇ પુત્રી 18 વર્ષ અપરિણીત પ્રાગજી કરસન ચાવડા, લોવારીયા ધો. 7 પાસ ખેતી માધાપર    
35. M-9 રાઠોડ મનોજ પરસોતમ પોતે 11/3/1971 પરિણીત દામજી માવજી વરૂ આઇ.ટી.આઇ. નોકરી માધાપર     બાપા દયાળુ નગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9978221488
36.   રાઠોડ નયના મનોજ પત્ની 4/7/1977 પરિણીત   ધો.8 પાસ ઘરકામ માધાપર    
.   રાઠોડ કૌશલ મનોજ પુત્ર 3/10/1999 અપરિણીત મુરજી કરશન ટાંક ધો. 4 પાસ અભ્યાસ માધાપર    
38.   રાઠોડ તમન્ના મનોજ પુત્રી 4/8/2003 અપરિણીત મુરજી કરશન ટાંક ધો. -1 પાસ અભ્યાસ માધાપર    
39. M-10 રાઠોડ પરસોતમ શીવજી પોતે 17/10/43 પરિણીત ખીમજી ભારમલ પરમાર ધો. 10 નિવૃત માધાપર   7,000/- મિસ્ત્રી સમાજવાડીની બાજુમાં, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં. (02832)241016
40.   રાઠોડ હંસાબેન પરસોતમ પત્ની 4/5/52 પરિણીત મુરજી રામજી ચૌહાણ ધો. 7 પાસ નિવૃત માધાપર    
41.   રાઠોડ વિનોદ પરસોતમ પુત્ર 2/8/1975 પરિણીત દામજી માવજી વરૂ ધો. B.A નોકરી માધાપર   10,000/-
42.   રાઠોડ દિપ્તીબેન વિનોદ પુત્રવધુ 28/8/83 પરિણીત શામજી વીરમ ચૌહાણ ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
43.   રાઠોડ મીત વિનોદ પૌત્ર 24/5/07 અપરિણીત ધીરજલાલ માંડણ યાદવ ધો. 1 પાસ અભ્યાસ માધાપર    
44. M-11 રાઠોડ અરજણભાઇ દેવજી પોતે 29/7/40 પરિણીત હરજી ગોવિંદ, કુકમા ધો. 8 પાસ નિવૃત માધાપર     ઠાકર મંદિર પાછળ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
    રાઠોડ અશોક અરજણ પુત્ર 17/01/70 અપરિણીત શિવલાલ નારણ જેઠવા, અંજાર બી.એ ચાલુ નોકરી માધાપર O+ 23,000/-
45. M-12 રાઠોડ જગદીશ પરસોતમ પોતે 28/10/68 પરિણીત દામજી માવજી વરૂ સીવીલ ઇન્જી નોકરી માધાપર     "કુંજ" શક્તિ નગર, ગાયત્રી મંદિર વાળી શેરી,

જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ - કચ્‍છ.
મો. 9825415029

jagdishprg@gmail.com

46.   રાઠોડ તરૂણા જગદીશ પત્ની 23/5/75 પરિણીત ખોડાભાઇ પરમાર  ધો. 10 ઘરકામ માધાપર    
47.   રાઠોડ જહાન્વી જગદીશ પુત્રી 23/9/96 અપરિણીત ભાણજી વીશનજી ચૌહાણ ધો. 12 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
48.   રાઠોડ નિકુંજ જગદીશ પુત્ર 30/10/2000 અપરિણીત ભાણજી વીશનજી ચૌહાણ ધો. 7 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
49. M-13 રાઠોડ નરેન્દ્ર મોતીલાલ પોતે 1/9/1957 પરિણીત   ધો. 10 પાસ ધંધો માધાપર     મો. 9327180174 મો. 9723812931
50.   રાઠોડ મોનીકા નરેન્દ્રભાઇ પત્ની 22/4/64 પરિણીત   બી.એ.   માધાપર    
51.   રાઠોડ મૌલિક નરેન્દ્રભાઇ પુત્ર 31/8/89 અપરિણીત   ડીપ્લોમા   માધાપર    
52.   રાઠોડ તીર્થ નરેન્દ્રભાઇ પુત્ર 23/5/94 અપરિણીત   ધો. 10   માધાપર    
53. M-14 રાઠોડ વસંતબેન જેઠાલાલ પોતે 53 વર્ષ પરિણીત શાંતીલાલ દેવજી પરમાર, હાજાપર ધો. 7 પાસ ઘરકામ માધાપર     માલવી નગર, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9879544703
54.   રાઠોડ ભાવેશ જેઠાલાલ પુત્ર 31 વર્ષ પરિણીત ભવાન પેથા ચૌહાણ, રેહા ધો. 9 પાસ ધંધો માધાપર    
55.   રાઠોડ રૂપલબેન ભાવેશ પુત્રવધુ 22 વર્ષ પરિણીત મુકેશભાઇ ટાંક, અંજાર ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
56.   રાઠોડ આર્ય ભાવેશ પૌત્ર 2 વર્ષ અપરિણીત કિશન મનજી જેઠવા, અંજાર     માધાપર    
57.   રાઠોડ પરેશ જેઠાલાલ પુત્ર   અપરિણીત ભવાન પેથા ચૌહાણ, માધાપર આઇ.ટી.આઇ. નોકરી જીઇબી માધાપર    
58.   રાઠોડ રચના જેઠાલાલ પુત્રી 17/5/81 અપરિણીત ભવાન પેથા ચૌહાણ, માધાપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
59. M-15 રાઠોડ કેદારપ્રસાદ મોહનલાલ પોતે 28/9/56 પરિણીત હરજીવન હીરજી સોલંકી, નાગોર બી.ઇ. નોકરી માધાપર O+   મં. નં.  1/165,K.G.K., મિસ્ત્રી સમાજવાળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં. (02832)240416 મો. 9825374376, 9925312468
    રાઠોડ રીટાબેન કેદારભાઇ પત્ની 28/12/64 પરિણીત ખેતાભાઇ ગોહિલ, નાગોર એમ.ટેક ઘરકામ માધાપર    
60.   રાઠોડ સુરભી કેદારભાઇ પુત્રી 15/7/87 અપરિણીત પોપટભાઇ મનજી ટાંક, ગોંદિયા બી.કોમ. નોકરી માધાપર    
61. M-16 રાઠોડ રશ્મિકાંતભાઇ શાન્તીલાલ પોતે 8/9/1954 પરિણીત સ્વ. દેવરામ ડાહ્યા વરૂ ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર     મેઇન બજાર, પંચાયત કચેરીની બાજુમાં, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં. (02832)242177
62.   રાઠોડ મંજુલા રશ્મિકાંતભાઇ પત્ની 23/8/60 પરિણીત પરષોતમ નાનજી રાઠોડ ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
63.   રાઠોડ દિપક રશ્મિકાંતભાઇ પુત્ર 8/12/1978 પરિણીત જગદીશ વી. રાઠોડ, માધાપર બી.ઇ.ઇ. નોકરી માધાપર    
64.   રાઠોડ દિપ્તી દિપક પુત્રવધુ 9/11/1981 પરિણીત ભુપેન્દ્રભાઇ ટાંક, મુંબઇ કોમર્સ ઘરકામ માધાપર    
66.   રાઠોડ નિશા રશ્મિકાંતભાઇ પુત્રી 6/8/1985 અપરિણીત જગદીશ રાઠોડ, કુકમા બી.કોમ નોકરી માધાપર    
67.   રાઠોડ માહિ દિપકકુમાર પૌત્રી 28/12/07 અપરિણીત મોહિત મહેશભાઇ સોલંકી, ભુજ     માધાપર    
68. M-17 રાઠોડ નંદકિશોર દેવરામ પોતે 46 વર્ષ પરિણીત   ધો. 10 પાસ નોકરી નાગલપર     લાયન્સ નગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9724515908
69.   રાઠોડ હંસાબેન નંદકિશોર પત્ની 41 વર્ષ પરિણીત રાયપુર ધો. 10 પાસ ઘરકામ નાગલપર    
70.   રાઠોડ વિનેશ નંદકિશોર પુત્ર 19/4/99 અપરિણીત કુકમા ધો. 5 ચાલુ   નાગલપર    
71.   રાઠોડ હિતેશ નંદકિશોર પુત્ર 30/4/01 અપરિણીત કુકમા ધો. 3 ચાલુ   નાગલપર    
72. M-18 રાઠોડ અમૃતલાલ દેવશી પોતે 85 વર્ષ પરિણીત નાગલપર ધો. 4 પાસ નિવૃત માધાપર     સુર્યવંશી સોસાયટી, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
73.   રાઠોડ તરૂણાબેન પ્રભુલાલ પુત્રી 4/12/1956 પરિણીત પચાણ કુંવરજી પરમાર, ખેડા ધો. 5 પાસ ઘરકામ ખંભરા    
74.   રાઠોડ પ્રભુલાલ નરસિંહ પુત્ર 60 વર્ષ પરિણીત પ્રેમજી લાલજી ટાંક, ખંભરા     ખંભરા    
75.   પુનમબેન શાંતિલાલ પરમાર પુત્રી 5/10/1979   નરસિંહ જેઠા ચાવડા, ખંભરા ગ્રેજ્યુએટ ઘરકામ હાજાપર    
76. M-19 રાઠોડ પુરસોતમ નરસિંહ પોતે 5/9/1948 પરિણીત સિનુગ્રા આઇ.ટી.આઇ. નિવૃત મેઘપર     સ્વામીનારાયણનગર, સ્વામી.સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9428310327 મો. 9824544470
77.   રાઠોડ પુષ્પા પુરસોતમ પત્ની 1/2/1958 પરિણીત ચંદિયા ધો. 7 પાસ નિવૃત મેઘપર    
78. M-120 રાઠોડ વિનોદ મોહનલાલ પોતે 26/7/54 પરિણીત કુકમા બી.કોમ   માધાપર     મો. 9979669890 મો. 9426789481
79.   રાઠોડ મીના વિનોદ પત્ની 29/10/67 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ   માધાપર    
80.   રાઠોડ અંતરા વિનોદ પુત્રી 5/3/1995 અપરિણીત માધાપર ધો. 9 ચાલુ   માધાપર    
81.   રાઠોડ દિવ્ય વિનોદ પુત્ર 27/9/96 અપરિણીત માધાપર ધો. 8 ચાલુ   માધાપર    
82. M-121 રાઠોડ ભોગીલાલ રણછોડ પોતે 13/6/49 પરિણીત રઘુ કરસન ગોહિલ, નાગોર ધો. 10 પાસ નિવૃત માધાપર     ઠાકર મંદિર પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં. (02832)241650 મો. 9824213495
83.   રાઠોડ હંસા ભોગીલાલ પત્ની 51 વર્ષ પરિણીત વિસરામ પ્રેયસ પરમાર, કુકમા ધો. 9 પાસ લોટની ચકી માધાપર    
84.   રાઠોડ સચિન ભોગીલાલ પુત્ર 2/7/1977 પરિણીત અમરશી ડાયા ચૌહાણ, માધાપર આઇ.ટી.આઇ. ફીજરીપેરીંગ માધાપર    
85.   રાઠોડ દિપ્તી સચિન પુત્રવધુ 21/4/82 પરિણીત પ્રાગજી માધવજી ટાંક, સિનુગ્રા બી.એ. ઘરકામ માધાપર    
86.   રાઠોડ કનિષ્ક સચિન પૌત્ર 18/11/05 અપરિણીત મોહનલાલ કુંવરજી ચૌહાણ, કુકમા નર્સરી અભ્યાસ માધાપર    
87. M-122 રાઠોડ નિર્મળાબેન વેલજી પોતે 65 વર્ષ ગં.સ્વ. કુકમા     માધાપર     ઠાકર મંદિર પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. 
88.   રાઠોડ સંજય વેલજી પુત્ર 37 વર્ષ પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ ધંધો માધાપર    
89.   રાઠોડ તેજલ સંજય પુત્રવધુ 35 વર્ષ પરિણીત મનજીભાઇ રજપુત, ભુજ ધો. 12 પાસ   માધાપર    
90.   રાઠોડ શિવમ સંજય પૌત્ર 6 વર્ષ અપરિણીત પ્રતિક મનજી રજપુત, ભુજ     માધાપર    
91.   રાઠોડ માહિ સંજય પૌત્રી 4 વર્ષ અપરિણીત ભુજ     માધાપર    
92. M-123 રાઠોડ ઉર્વશી હરજીવન પોતે 1/8/1948 અપરિણીત કુંવરજી આણંદા વાઢેર, સિનુગ્રા ધો. 10 પાસ નિવૃત માધાપર B Po. 8686/- મિસ્ત્રી સમાજવાડીની બાજુમાં, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9375815110
93. M-124 રાઠોડ કેશવલાલ પ્રાગજી પોતે 8/11/60 પરિણીત રેહા ધો. 6 પાસ ખેત મજુર માધાપર     ડોલ્ફીન હોટલ પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.  મો. 9033345378

 

94.   રાઠોડ મીનાબેન કેશવલાલ પત્ની 12/5/1962 પરિણીત રેહા ધો. 10 પાસ   માધાપર    
95.   રાઠોડ પૂર્વિ કેશવલાલ પુત્રી 31/3/91 અપરિણીત રેહા બી. કોમ   માધાપર    
96.   રાઠોડ શીતલ કેશવલાલ પુત્રી 18/7/92 અપરિણીત રેહા બી. કોમ   માધાપર    
97.   રાઠોડ મેહુલ કેશવલાલ પુત્ર 31/10/94 અપરિણીત રેહા ડીપ્લોમા ચાલુ   માધાપર    
98.   રાઠોડ હર્ષ કેશવલાલ પુત્ર 11/1/2001 અપરિણીત રેહા ધો. 6 ચાલુ   માધાપર    
99. M-125 રાઠોડ રમેશ શાંતિલાલ પોતે 9/8/1970 પરિણીત કુકમા આઇ.ટી.આઇ. નોકરી માધાપર O+ 7,000/- સાકડી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
મો. 9979919666 મો. 9909938356

 

100.   રાઠોડ પ્રજ્ઞાબેન રમેશ પત્ની 25/11/75 પરિણીત દેવળીયા ધો. 7 પાસ ઘરકામ માધાપર A+  
101.   રાઠોડ ઓમકાર રમેશ પુત્ર 13/2/03 અપરિણીત ખંભરા અભ્યાસચાલુ   માધાપર    
102.   રાઠોડ પાર્થ રમેશ પુત્ર 26/7/09 અપરિણીત ખંભરા     માધાપર    
103. M-126 રાઠોડ અશ્વિન મોહનલાલ પોતે 2/1/1966 પરિણીત ઘનબાદ, ઝારખંડ ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર   8,000/- શાક માર્કેટ, જુનાવાસ મધાપર, ભુજ કચ્‍છ. 370020.

મો. 8980002399

104.   રાઠોડ પુનિતા અક્શ્વિનભાઇ પત્ની 23/3/68 પરિણીત ઘનબાદ, ઝારખંડ બી.એ. ઘરકામ માધાપર   -
105.   રાઠોડ ભરત અક્શ્વિનભાઇ પુત્ર 28/12/89 અપરિણીત રાયપુર, છત્તીસગઢ બી.કોમ. અભ્યાસ માધાપર   6,000/-
106.   રાઠોડ ગૌરવ અક્શ્વિનભાઇ પુત્ર 13/10/97 અપરિણીત રાયપુર, છત્તીસગઢ ધો. 6 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર   -
107. M-127 રાઠોડ સવિતા વાલજીભાઇ પુત્રી 4/6/1958 પરિણીત હાજાપર ધો. 5 પાસ ઘરકામ માધાપર   2,500/- મહાવીરનગર, આશાપુરા ચોક, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. 
108.   રાઠોડ ઉષા વાલજીભાઇ પુત્રી 9/7/1960 અપરિણીત હાજાપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
109. M-128 રાઠોડ ગીરધરલાલ વરજાંગ પોતે 23/7/48 પરિણીત સ્વ. મનજીશીવજી વેગડ, માધાપર આઇ.ટી.આઇ. નિવૃત કુકમા AB+ 1,100/- ખેતરપાળ દાદા મંદિર પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9428953020, 9428473644
110.   રાઠોડ ત્રિવેણીબેન ગીરધરલાલ પત્ની 26/3/56 પરિણીત કાનજી લાલજી સાવરીયા, ધનબાદ ધો. 10 પાસ નિવૃત કુકમા A+  
111.   રાઠોડ અનુરાગ ગીરધરલાલ પુત્ર 7/4/1981 પરિણીત બલરામ હિરાલાલ ચૌહાણ, કુંભારીયા ધો. 12 પાસ આર્મિમાં કુકમા   25,000/-
to
30,000/-
112.   રાઠોડ શીતલ અનુરાગ પુત્રવધુ 14/12/80 પરિણીત નાનાલાલ વી. યાદવ ડી.ઇ.ઇ. ઘરકામ કુકમા    
113.   રાઠોડ રૂશિત અનુરાગ પૌત્ર 3/1/2008 અપરિણીત વિજય એમ. ચાવડા, માધાપર     કુકમા    
114.   રાઠોડ સિધ્ધી અનુરાગ પૌત્રી 11-06-2012 અપરિણીત વિજય એમ. ચાવડા, માધાપર     કુકમા    
115. M-129 રાઠોડ ભરતકુમાર શાંતિલાલ પોતે 26/7/65 પરિણીત કુકમા ધો. 5 પાસ કડીયાકામ માધાપર     પીપળા શેરી, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9824544541, મો. 9925759966
116.   રાઠોડ ભારતીબેન ભરત પત્ની 24/8/70 પરિણીત લોહારીયા ધો. 7 પાસ ઘરકામ માધાપર    
117.   રાઠોડ દિપેશ ભરત પુત્ર 5/12/1992 અપરિણીત નાગલપર ધો. 7 પાસ મજુરી માધાપર    
118.   રાઠોડ બિંદિયા ભરત પુત્રી 9/6/1994 અપરિણીત નાગલપર અભ્યાસચાલુ   માધાપર    
119.   રાઠોડ રાધે ભરત પુત્ર 24/4/97 અપરિણીત નાગલપર અભ્યાસચાલુ   માધાપર    
120.   રાઠોડ નરેશભાઇ શાંતિલાલ ભાઇ 8/3/1972 પરિણીત કુકમા ધો. 7 પાસ કડીયાકામ માધાપર    
121.   રાઠોડ પ્રવિણા નરેશ ભાભી 30/7/79 પરિણીત નાગલપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
122.   રાઠોડ શિવમ નરેશ ભત્રીજો 29/3/03 અપરિણીત સિનુગ્રા અભ્યાસચાલુ   માધાપર    
123. M-130 રાઠોડ પ્રવિણાબેન રતિલાલ પોતે 13/11/71 પરિણીત દેવજીભાઇ સોલંકી, રેહા ધો. 10 પાસ રસોઇ માધાપર     ઠાકર મંદિર પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9904189025
124.   રાઠોડ મનિષ પ્રવિણાબેન પુત્ર 16/10/90 અપરિણીત કૃષ્ણકાંત રતિલાલ રાઠોડ, માધાપર ધો. 10 પાસ પ્રા. નોકરી માધાપર    
125. M-131 રાઠોડ ઘનશ્યામ નટવરલાલ પોતે 2/4/1963 પરિણીત હાજાપર બી.કોમ નોકરી માધાપર     મોટી ડેલી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9924923965
126.   રાઠોડ પ્રતિમા ઘનશ્યામ પત્ની 6/4/1974 પરિણીત અંજાર બીએ ટ્યુશન માધાપર    
127.   રાઠોડ ભક્તિ ઘનશ્યામ પુત્રી 12/11/1999 અપરિણીત અંજાર ધો. 4 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
128.   રાઠોડ હર્ષ ઘનશ્યામ પુત્ર 30/10/02 અપરિણીત અંજાર ધો. 1 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
129. M-132 રાઠોડ ભુપેન્દ્રભાઇ બી. પોતે 15/5/68 પરિણીત ધનજીભાઇ પરમાર, રેહા બી.કોમ LLB નોકરી કુંભારીયા A+   સુર્યવંશી સોસાયટી-1, જુનાવાસ, માધાપર. તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9427211109
130.   રાઠોડ જયશ્રી ભુપેન્દ્ર પત્ની 10/10/1970 પરિણીત નારાયણ રાઠોડ, માધાપર બી.કોમ LLB ઘરકામ કુંભારીયા B+  
131.   રાઠોડ ભવ્ય ભુપેન્દ્ર પુત્ર 11/8/1996 અપરિણીત જતીન ગજેન્દ્ર વાઘેલા, માધાપર ધો. 11 ચાલુ અભ્યાસ કુંભારીયા    
132.   રાઠોડ સિદ્ધાર્થ ભુપેન્દ્ર પુત્ર 17/10/02 અપરિણીત જતીન ગજેન્દ્ર વાઘેલા, માધાપર ધો. 5 ચાલુ અભ્યાસ કુંભારીયા    
133. M-133 રાઠોડ લક્ષ્મીબેન જીવરામ પોતે 15/11/54 પરિણીત સિનુગ્રા ધો. 10 પાસ આંગણવાડી કુંભારીયા     23, વૈભવનગર, નવવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 8980590017, 7874600312
134.   રાઠોડ બીના જીવરામ પુત્રી 26/4/90 અપરિણીત અમદાવાદ ધો. 9 પાસ - કુંભારીયા    
135.   રાઠોડ જીજ્ઞા જીવરામ પુત્રી 8/9/1992 અપરિણીત અમદાવાદ P.T.C./ B.A./
N.C.C./ 
Lawyer M.A.
અભ્યાસ કુંભારીયા A+  
136. M-134 રાઠોડ દમયંતિબેન નટવરલાલ પોતે 3/2/1955 પરિણીત હરજીવન કુંવરજી વરૂ, હાજાપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર     મિસ્ત્રી સમાજવાડી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9898771118
137.   રાઠોડ નિશા નટવરલાલ પુત્રી 6/4/1980 અપરિણીત મોરાર કલ્યાણ ચૌહાણ, કુકમા બી.કોમ ઘરકામ માધાપર    
138.   રાઠોડ રીમા નટવરલાલ પુત્રી 28/10/81 અપરિણીત મોરાર કલ્યાણ ચૌહાણ, કુકમા એલ.એલ.બી ઘરકામ માધાપર    
139.   રાઠોડ પૂજા નટવરલાલ પુત્રી 27/8/87 અપરિણીત મોરાર કલ્યાણ ચૌહાણ, કુકમા બી.એ. ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
140. M-135 રાઠોડ પ્રાગજી શીવજી પોતે 80 વર્ષ પરિણીત કુકમા - નિવૃત માધાપર A+   છેલ્લાવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.

મો. 9429006706

141.   રાઠોડ ચંદુલાલ પ્રાગજી પુત્ર 43 વર્ષ પરિણીત રેહા - ખેતી માધાપર A+  
142.   રાઠોડ સરલાબેન ચંદુલાલ પુત્રવધુ 34 વર્ષ પરિણીત કુકમા - - માધાપર AB+  
143.   રાઠોડ પારસ ચંદુલાલ પૌત્ર 15/4/95 અપરિણીત કુકમા અભ્યાસચાલુ - માધાપર A+  
144.   રાઠોડ ઉર્વી ચંદુલાલ પૌત્રી 25/5/98 અપરિણીત કુકમા અભ્યાસચાલુ - માધાપર A+  
145. M-136 રાઠોડ દયારામભાઇ શાંતિલાલ પોતે 28/11/61 પરિણીત પુરુષોતમ ગોપાલ ચૌહાણ, માધાપર ધો. 6 પાસ કડિયાકામ માધાપર     પીપળાશેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9727325019
146.   રાઠોડ મધુબેન દયારામ પત્ની 2/9/1967 પરિણીત પુરુષોતમ પ્રાગજી પઢીયાર, અંજાર ધો. 6 પાસ ઘરકામ માધાપર    
147.   રાઠોડ મનિષા દયારામ પુત્રી 31/3/87 અપરિણીત સંજય બાબુલાલ જેઠવા, દબડા ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
148.   રાઠોડ રીન્કુ દયારામ પુત્રી 28/9/95 અપરિણીત સંજય બાબુલાલ જેઠવા, દબડા ધો. 7 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
149.   રાઠોડ ધનંજય દયારામ પુત્રી 4/11/1997 અપરિણીત સંજય બાબુલાલ જેઠવા, દબડા ધો. 6 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
150. M-137 રાઠોડ પુરૂષોતમ રણછોડ પોતે 9/3/1936 પરિણીત નાગોર બી.એ. નિવૃત માધાપર     ખેતરપાળ મંદિર પારે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. 02832-241890
151.   રાઠોડ નર્મદા પુરૂષોતમ પત્ની 11/4/1944 પરિણીત રેહા ધો. 7 પાસ નિવૃત માધાપર    
152.   રાઠોડ હિતેશ પુરૂષોતમ પુત્ર 16/4/70 પરિણીત કુકમા બી.ઇ. નોકરી માધાપર    
153.   રાઠોડ ઉષા હિતેશ પુત્રવધુ 6/1/1974 પરિણીત કુકમા બી.એ. ઘરકામ માધાપર    
154.   રાઠોડ જહાન્વી હિતેશ પૌત્રી 8/10/2000 અપરિણીત અંજાર ધો. 3 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
155.   રાઠોડ વેદ હિતેશ પૌત્ર 16/11/05 અપરિણીત અંજાર બાલવાડી અભ્યાસ માધાપર    
156. M-138 રાઠોડ નટવરલાલ દેવરામ પોતે 1/7/1940 પરિણીત માધાપર ઇ. મીડીયમ નોકરી માધાપર     મો. 9978789421
157.   રાઠોડ વિનોદ નટવરલાલ પુત્ર 30/11/65 પરિણીત હાજાપર બી. કોમ નોકરી માધાપર    
158.   રાઠોડ અનિલા વિનોદ પુત્રવધુ 3/12/1978 પરિણીત રણછોડ કચરા રાઠોડ, માધાપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
159. M-139 રાઠોડ નરસિંહ મનજી પોતે 14/02/17 વિધુર પ્રેમજી કાનજી ચાવડા - નિવૃત માધાપર     શાકમાર્કેટ પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે.નં. 02832- 240775, મો. 9979184877
160.   રાઠોડ પાર્થ જયકુમાર પૌત્ર 1/4/1988 અપરિણીત રાજેશ ઓકાર ચાવડા એસ.વાય અભ્યાસ માધાપર    
161.   રાઠોડ કૃતિ જયકુમાર પૌત્રી 29/7/92 અપરિણીત રાજેશ ઓકાર ચાવડા 11 કોમર્સ અભ્યાસ માધાપર    
162. M-140 રાઠોડ હિતેશ જયંતિલાલ ચોક્સી પોતે 20/7/74 પરિણીત સ્વ. પ્રેમજી રૂડા પરમાર, કુકમા ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર     ઠાકર મંદિર ચોક, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9426137055, 9879625887
163.   રાઠોડ સુમિત્રા હિતેશ પત્ની 25/10/78 પરિણીત સ્વ. પરબત વિશ્રામ પરમાર, કુકમા ધો. 8 પાસ ઘરકામ માધાપર    
164.   રાઠોડ વૈભવિ હિતેશ પુત્રી 2/6/2000 અપરિણીત સ્વ. નાનાલાલ વાલજી ચૌહાણ, રેહા ધો. 4 ચાલુ - માધાપર    
165.   રાઠોડ હર્ષ હિતેશ પુત્ર 26/4/04 અપરિણીત સ્વ. નાનાલાલ વાલજી ચૌહાણ, રેહા ધો. 1 ચાલુ - માધાપર    
166. M-141 રાઠોડ જયંતિલાલ ભવાનજી ચોક્સી પોતે 27/6/45 પરિણીત નારણ માધવજી પરમાર, હાજાપર ધો. 10 પાસ નિવૃત માધાપર     ઠાકર મંદિર ચોક, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. 02832-241764, મો. 9979109651
167.   રાઠોડ સવિતાબેન જયંતિલાલ પત્ની 60 વર્ષ પરિણીત સ્વ. હીરાલાલ મનજી ચૌહાણ, કુંભારીયા ધો. 4 પાસ ઘરકામ માધાપર    
168.   રાઠોડ ભુપેન્દ્ર જયંતિલાલ પુત્ર 1/10/1976 અપરિણીત સ્વ. પ્રેમજી રૂડા પરમાર, કુકમા ધો. 10 કોન્ટ્રાક્ટર માધાપર    
169.   રાઠોડ અજય જયંતિલાલ પુત્ર 9/3/1981 અપરિણીત સ્વ. પ્રેમજી રૂડા પરમાર, કુકમા ધો. 10  એ. કંપની માધાપર    
170.   રાઠોડ મિતેશ જયંતીલાલ પુત્ર 27/2/83 અપરિણીત સ્વ. પ્રેમજી રૂડા પરમાર, કુકમા ધો. 8 પાસ ફેબ્રીકેશન કામ માધાપર    
171. M-142 રાઠોડ મગનભાઇ દેવશી પોતે 9/6/1943 પરિણીત માધાપર ધો. 7 પાસ હોટલ માધાપર     ટાંકાવાળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 99979122627
172.   રાઠોડ શૈલેષ મગનભાઇ પુત્ર 8/3/1978 અપરિણીત વિશાખાપટ્ટનમ ધો. 10 પાસ ફેબ્રીકેશન કામ માધાપર    
173.   રાઠોડ રમા મગનભાઇ પુત્રી 30/10/83 અપરિણીત વિશાખાપટ્ટનમ એમ.એ. - માધાપર    
174. M-143 રાઠોડ સુધીર છગનભાઇ પોતે 21/6/62 પરિણીત કુકમા ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર     સાંકડી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે.નં. 02832-241883
175.   રાઠોડ સુનિતા સુધીર પત્ની 23/7/67 પરિણીત અંજાર ધો. 7 પાસ ઘરકામ માધાપર    
176.   રાઠોડ પલ્લવી સુધિર પુત્રી 24/7/93 અપરિણીત અંજાર ધો. 11 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
177.   રાઠોડ ધૃતિ સુધીર પુત્રી 1/10/1995 અપરિણીત અંજાર ધો. 9 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
178. M-144 રાઠોડ કાન્તીલાલ આણદા પોતે 10/12/1935 પરિણીત મુરજી રણછોડ લોહારીયા ધો.5 પાસ નિવૃત માધાપર     શાક માર્કેટ પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. 02832-241576
179.   રાઠોડ સરલાબેન કાન્તીલાલ પત્ની 1929 પરિણીત સીનુગ્રા ધો. 9 પાસ નિવૃત માધાપર    
180.   રાઠોડ મનોજ કાન્તીલાલ પુત્ર 3/8/1962 પરિણીત ધનજી મનજી ચાવડા, ચંદિયા ધો. 9 પાસ વેપાર માધાપર    
181.   રાઠોડ રેખાબેન મનોજ પુત્રવધુ 25/9/62 પરિણીત પ્રેમજી રાઠોડ, કુંભિરયા બી.કોમ શિક્ષક માધાપર    
182.   રાઠોડ ખુશ્બુ મનોજ પૌત્રી 12/8/1992 અપરિણીત લાલજી અરજણ ટાંક, વડોદરા ધો. 11 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
183.   રાઠોડ સ્મીત મનોજ પૌત્ર 2/5/1997 અપરિણીત લાલજી અરજણ ટાંક, વડોદરા અભ્યાસચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
184. M-145 રાઠોડ વિજયભાઇ રણછોડ પોતે 2/2/1974 પરિણીત અંજાર ધો.8 પાસ વેપાર ખેડોઇ     મ.નં. 15 માર્થોનગર, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9879277045, મો. 9726997986
185.   રાઠોડ કિર્તીબેન વિજયભાઇ પત્ની 15/10/73 પરિણીત અંજાર ધો. 10 પાસ ઘરકામ ખેડોઇ    
186.   રાઠોડ ગૌતમ વિજયભાઇ પુત્ર 26/7/95 અપરિણીત અંજાર ધો. 7 ચાલુ અભ્યાસ ખેડોઇ    
187.   રાઠોડ યશ વિજયભાઇ પુત્ર 25/11/03 અપરિણીત અંજાર ધો. 1 ચાલુ અભ્યાસ ખેડોઇ    
188. M-146 રાઠોડ દયારામ વિશ્રામ પોતે 49 વર્ષ પરિણીત વિશ્રામ રામજી રાઠોડ ધો. 2 પાસ નોકરી માધાપર     નવીલાઇન, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9727322398
189.   રાઠોડ કમળાબેન દયારામ પત્ની 38 વર્ષ પરિણીત કુંવરજીભાઇ જેઠવા ધો. 7 પાસ ઘરકામ માધાપર    
190.   રાઠોડ વૈશાલી દયારામ પુત્રી 18 વર્ષ અપરિણીત મનસુખ કુંવરજી જેઠવા ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
191.   રાઠોડ હિના દયારામ પુત્રી 17 વર્ષ અપરિણીત મનસુખ કુંવરજી જેઠવા ધો. 10 પાસ કંપની માધાપર    
192.   રાઠોડ નેહા દયારામ પુત્રી 15 વર્ષ અપરિણીત મનસુખ કુંવરજી જેઠવા ધો. 11 પાસ અભ્યાસ માધાપર    
193.   રાઠોડ આશિષ દયારામ પુત્ર 12 વર્ષ અપરિણીત મનસુખ કુંવરજી જેઠવા ધો. 7 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
194.   રાઠોડ ભૂમિકા દયારામ પુત્ર 11 વર્ષ અપરિણીત મનસુખ કુંવરજી જેઠવા ધો. 6 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
195. M-147 રાઠોડ મોહનલાલ મુળજી પોતે 10/7/1961 પરિણીત લાલજી પચાણ ચૌહાણ, રેહા ધો. 6 પાસ ખેતી માધાપર     વીડી ફળીયું, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9924013360, મો. 9724104579
196.   રાઠોડ જયાબેન મોહનલાલ પત્ની 26/4/64 પરિણીત દયારામભાઇ લોવારીયા ધો. 5 પાસ ઘરકામ માધાપર    
197.   રાઠોડ હેતલ મોહનલાલ પુત્રી 8/6/1989 અપરિણીત અમૃતલાલ શાંતિલાલ રાઠોડ, નાગલપર ધો. 12 પાસ ઘરકામ માધાપર    
198.   રાઠોડ સતિષ મોહનલાલ પુત્ર 14/12/91 અપરિણીત અમૃતલાલ શાંતિલાલ રાઠોડ, નાગલપર ધો. 10 પાસ - માધાપર    
199.   રાઠોડ મોનીકા મોહનલાલ પુત્રી 26/2/94 અપરિણીત અમૃતલાલ શાંતિલાલ રાઠોડ, નાગલપર ધો. 10 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
200. M-148 રાઠોડ જગમાલભાઇ મુળજી પોતે 11/8/1965 પરિણીત લાલજી પચાણ ચૌહાણ, રેહા ધો. 6 પાસ ખેતી માધાપર     વીડી ફળીયું, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9979424585, મો. 9978221541
201.   રાઠોડ રમાબેન જગમાલભાઇ પત્ની 20/3/66 પરિણીત જગમાલ પૂંજા, નાગલપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
202   રાઠોડ બ્રિજેશ જગમાલભાઇ પુત્ર 19/9/92 અપરિણીત ભગવાનજી રાઠોડ, નાગલપર આઇ.ટી.આઇ. અભ્યાસ માધાપર    
203. M-149 રાઠોડ શાંતિલાલ દેવરામ પોતે 4/12/1932 પરિણીત વાલજી લીરા રાઠોડ, કુકમા ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર     મોટી ડેલી, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
204. M-150 રાઠોડ છગનભાઇ વિશ્રામ પોતે 55 વર્ષ પરિણીત રણછોડભાઇ ચૌહાણ ધો. 5 પાસ રોટીના લારી માધાપર     નવીલાઇન, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 242761500
205   રાઠોડ પુષ્પા છગનભાઇ પત્ની 50 વર્ષ પરિણીત નારાણ ભાણજી પરમાર ધો. 10 પાસ - માધાપર    
206.   રાઠોડ નીતીન છગનભાઇ પુત્ર 21 વર્ષ અપરિણીત નારાણ ભાણજી પરમાર ધો. 12 પાસ ઇલેક્ટ્રીકનું કામ માધાપર    
207. M-151 રાઠોડ મુરજી શીવજી પોતે - પરિણીત કુકમા - નિવૃત માધાપર     શાક માર્કેટ પાસે, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 942912904
208.   રાઠોડ વલમજી મુરજી પુત્ર 10/4/1969 પરિણીત રેહા ધો. 10 પાસ ખેતી માધાપર    
209.   રાઠોડ જ્યોત્સના વલમજી પુત્રવધુ 21/3/72 પરિણીત અંજાર ધો. 12 પાસ ઘરકામ માધાપર    
210.   રાઠોડ વૃતિકા વલમજી પૌત્રી 23/1/94 અપરિણીત અંજાર ધો. 10 પાસ અભ્યાસ માધાપર    
211.   રાઠોડ જય વલમજી પૌત્ર 14/3/99 અપરિણીત અંજાર ધો. 5 પાસ અભ્યાસ માધાપર    
212. M-152 રાઠોડ કમલ શાંતિલાલ પોતે 24/7/48 પરિણીત શાંતિલાલ દેવરામ વરૂ, અંજાર ધો. 10 પાસ નિવૃત માધાપર     જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ., મો. 9726797576, મો. 9979388669, મો. 9925661530, મો. 9978252204, મો. 9979724499

 

213.   રાઠોડ ધનગૌરીબેન કમલભાઇ પત્ની - પરિણીત કુકમા ધો. 9 પાસ ઘરકામ માધાપર    
214.   રાઠોડ હિતેશ કમલભાઇ પુત્ર 3/12/1975 પરિણીત કેશવજી ખીમજી ટાંક, માધાપર આઇ.ટી. નોકરી માધાપર    
215.   રાઠોડ આશા હિતેશભાઇ પુત્રવધુ - પરિણીત અંજાર ધો. 9 પાસ ઘરકામ માધાપર    
216.   રાઠોડ બકુલ કમલભાઇ પુત્ર 24/3/77 પરિણીત કેશવજી ખીમજી ટાંક, માધાપર ધો. 12 પાસ નોકરી માધાપર    
217.