શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> જ્ઞાતિ રત્નો
જ્ઞાતિ રત્નો
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી અશ્વીનભાઈ ધરમશીભાઈ સોલંકી
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
 
||રાયસાહેબ વિશ્રામ વાલજી ભીમજી રાઠોડ||
||રાયસાહેબ કુંવરજી કરશન રાઠોડ||
||સમાજના બાહોશ કોન્ટ્રાકટર ડેકકનના હીરા નથુ લાલજી સોલંકી||
||સોનિષ્ઠ સેવાના આજીવન ભેખધારી શ્રી નરસિંહભાઈ મનજી રાઠોડ||
||ફોરેસ્ટ કોન્ટ્રાકટર સ્વ. શ્રી દામજીભાઈ ગાંગજી સોલંકી||
||સ્વ. શ્રી માવજીભાઇ મુળજીભાઇ ચૌહાણ ||
||દાનવીર રેલ્વે કોન્ટ્રાકટર માંડણભાઈ જીવાણી ચૌહાણ||
||માધાપર નિવાસી શ્રી પુરષોતમભાઈ ડાયાભાઈ સોલંકી||