શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> યુવા મંડળ
યુવા મંડળ
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી અશ્વીનભાઈ ધરમશીભાઈ સોલંકી
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ માધાપર યુવા મંડળના કારોબારી સભ્યો (વર્ષ : ૨૦૧૭ - ૨૦૨૦)


 

પ્રમુખશ્રી
યાજ્ઞિક રમેશભાઈ ચૌહાણ
મંત્રી શ્રી
મેહુલ કેશવલાલ રાઠોડ
પ્રમુખ સલાકાર શ્રી
ભરત જેઠાલાલ રાઠોડ
ઉપપ્રમુખ શ્રી
હિરેન હરિલાલ ચૌહાણ
સહમંત્રી શ્રી
અભિષેક રમેશભાઈ ચૌહાણ
સહમંત્રી
ઉલ્લાસ કાંન્તિલાલ રાઠોડ
સહમંત્રી
પારસ રમેશભાઈ ટાંક
ખજાનચી
અંતરા વિનોદભાઈ રાઠોડ
સહખજાનચી
રુચિ મહેન્દ્રભાઈ વરૂ
કારોબારી સભ્ય લીડર
જયંતી હિમાંશુભાઈ પરમાર
કારોબારી સભ્ય
કેયુર રમેશભાઈ ટાંક
કારોબારી સભ્ય
દેવેન્દ્ર અરુણભાઈ ચૌહાણ
કારોબારી સભ્ય
ઉલ્લાસ કાંન્તિલાલ રાઠોડ
કારોબારી સભ્ય
આશુતોષ દિપકભાઈ ચૌહાણ
   
કારોબારી સભ્ય
પાર્થ નરસિંહભાઈ રાઠોડ